Zadanie 4 polegało na wykonaniu ekslibrisu swojego Klubu Małego Książkomaniaka,

poniżej prace Klubów:

 

Klub ,,Moliki” z SP nr 33 w Łodzi:

 

Klub ,,Białe kruki” z SP nr 83 w Łodzi:

 

Klub ,,Książkomolki z 17-stki” z PM nr 17 w Łodzi:

 

Klub Książkopożeracze z SP nr 174 w Łodzi:

 

Klub ,,Wielokropki” z SP nr 141 w Łodzi:

 

Klub ,,Puchatek” z SP nr 199 w Łodzi:

 

Klub ,,Lwy książkowe” z SP nr 199 w Łodzi:

 

Klub ,,Jeżyki czytają wierszyki” z PM nr w Łodzi:

 

Klub ,,Od deski do deski” z SP nr 173 w Łodzi:

 

Klub ,,Włóczykije książkowi” z PM nr 221 w Łodzi:

 

Klub ,,Zaczytani” z SP nr 141 w Łodzi: