KLUB MAŁEGO KSIĄŻKOMANIAKA

Zadanie 4.

 

„Oceń książkę po okładce”

Wprawdzie książka to przede wszystkim treść – pasjonując opowieść, od której trudno się oderwać, ale ciekawa oprawa plastyczna to w przypadku książki dla młodego czytelnika rzecz równie ważna!

 

Każdy Klub musi wybrać najlepszą według wszystkich członków Klubu okładkę książki dziecięcej lub młodzieżowej. Wybór ten należy krótko uzasadnić, a także wskazać sposób, w jaki Klub go dokonał.

 

Wyboru można dokonać w drodze głosowania lub w inny sposób, który pozwoli wyłonić jedną, najlepszą okładkę (np. poprzez przeprowadzenie debaty, której uczestnicy przedstawią swój wybór i przekonają do niego pozostałych klubowiczów).

 

Wykonane zadanie należy przesłać na adres klub@malyksiazkomaniak.pl

do 24 października 2014, do godz. 16.00