Poniżej prezentujemy wybrane rozwiązania zadania 4, które zostały nadesłane przez Kluby Małego Książkomaniaka.

Każdy z Klubów Małego książkomaniaka miał zadecydować, którego z bohaterów czytanych książek uważa za najciekawszego. Zadanie miało być zrealizowane w formie pisemnej lub plastycznej tak, aby w jak najlepszy sposób zaprezentować/uzasadnić wybór.

KMK Sowomaniaki SP 174

KMK Zaczytani SP 1

KMK SP w Raciszynie