KLUB MAŁEGO KSIĄŻKOMANIAKA

Zadanie 1.

„Książek czytanie – quizów rozwiązywanie!”

 

Każdy Klub musi stworzyć quiz literacki dla dzieci. Quiz powinien składać się z minimum 10 pytań. Forma quizu dowolna, ale sposób jego rozwiązywania (na przykład ilość poprawnych odpowiedzi na dane pytanie/a) musi być jasno podany na wstępie.

Oprócz quizu należy także przygotować klucz odpowiedzi.

Quizy zostaną opublikowane na stronie www.malyksiazkomaniak.pl w zakładce „Strefa zabawy”.

 

Wykonane zdanie prosimy dostarczyć za pośrednictwem poczty mejlowej klub@malyksiazkomaniak.pl

do 29 maja 2015, do godz. 16.00