Wakacyjna pocztówka Małego książkomaniaka

 

 

Chcemy, abyście także podczas wakacji pamiętali o Klubie Małego Książkomaniaka. Gdy będziecie wypoczywać róbcie zdjęcia, zbierajcie pocztówki, szkicujcie obrazki, a po powrocie z wakacji stwórzcie z nich wspólnie kolaż przedstawiający wakacje Małego książkomaniaka. Oczywiście motywem przewodnim Waszej pocztówki-kolażu ma być czytanie, jako sposób na letni wypoczynek.

 

Pocztówkę Małego książkomaniaka możecie dostarczyć jako pracę plastyczną lub jako plik graficzny.

 

 

UWAGA!

Zadanie specjalne nr 1 jest nieobowiązkowe tzn. wykonują je tylko chętne Kluby. Będzie ono oceniane osobno i nie będzie się liczyło w ogólnej punktacji. Klub, który najlepiej wykona zadanie specjalne nr 1 otrzyma nagrodę.

Zadanie specjalne rozwiązane!

Do 10 września zostały nadesłane prace z czterech Klubów Małego Książkomaniaka: Szkoła Podstawowa nr 33 (Moliki), Szkoła Podstawowa nr 1 (Książkowe Mole), Szkoła Podstawowa nr 174 (Sowomaniaki) oraz Szkoła Podstawowa nr 1 (Zaczytani). Szczególnie podobała nam się Wakacyjna pocztówka Klubu Małego Książkomaniaka Moliki. Na kluby czekają nagrody! Wszystkim dziękujemy i gratulujemy!
Poniżej prezentujemy zrealizowane zadanie specjalne nr 1.

1. Moliki SP 33

2. Sowomaniaki SP 174

3. Książkowe Mole SP 1

4. Zaczytani SP 1