KLUB MAŁEGO KSIĄŻKOMANIAKA

Zadanie 3.

„Przedstawiamy bohaterów naszych ulubionych książek” 

Tym razem chcemy przekonać się, jak dobrze nasi Klubowicze znają i potrafią przedstawić postacie ze swoich ulubionych książek.

 

Zadaniem każdego z Klubów jest wybranie trzech postaci występujących w popularnych książkach dla dzieci i młodzieży, a następnie przygotowanie ich krótkiego portfolio, w którym musi się znajdować:

  1. krótki opis wyglądu postaci,
  2. krótka charakterystyka postaci,
  3. krótki opis książki, w której pojawia się dana postać.

Uzupełnieniem portfolio mogą być ilustracje przedstawiające daną postać lub zdjęcia, na których wybrani Klubowicze zaprezentują się jako ta postać.

 

Przygotowane przez Kluby portfolia opublikujemy na naszej stronie tak, aby członkowie innych Klubów mogli je oglądać i zgadywać, jaka postać została przedstawiona w danym portfolio.

 

Wykonane zdanie w postaci dokumentów tekstowych i plików.jpg (w przypadku rysunków lub zdjęć) prosimy dostarczyć za pośrednictwem poczty mejlowej klub@malyksiazkomaniak.pl

do 12 października, do godz. 16.00