Organizujemy akcję bookcrossing – takie było zadanie 6 i ostatnie dla Klubów Małego Książkomaniaka w ramach projektu Mały Książkomaniak 2013.
Zadaniem dla Klubów Małego książkomaniaka było zorganizowanie akcji bookcrossingu w szkole/klasie/bibliotece i przesłanie kilku zdjęć dokumentujących przeprowadzenie tej akcji.
Poniżej kilka wybranych zdjęć.

KMK Bookersi Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi.

KMK Sowomaniacy SP 174

KMK Biedroneczki PM 192

KMK Zaczytani SP 1