KLUB MAŁEGO KSIĄŻKOMANIAKA

Zadanie specjalne

„Wakacyjna pocztówka Małego książkomaniaka”

 

 

Chcemy, abyście także podczas tegorocznych wakacji pamiętali o Klubie Małego Książkomaniaka. Gdy będziecie wypoczywać róbcie zdjęcia, zbierajcie pocztówki, szkicujcie obrazki, a po powrocie z wakacji stwórzcie z nich wspólnie kolaż przedstawiający wakacje Małego książkomaniaka. Oczywiście motywem przewodnim Waszej pocztówki-kolażu ma być czytanie, jako sposób na letni wypoczynek.

 

Pocztówkę Małego książkomaniaka możecie dostarczyć jako pracę plastyczną lub jako plik graficzny.

UWAGA!

Zadanie specjalne nr 1 jest nieobowiązkowe tzn. wykonują je tylko chętne Kluby. Będzie ono oceniane osobno i nie będzie się liczyło w ogólnej punktacji. Klub, który najlepiej wykona zadanie specjalne nr 1 otrzyma nagrodę.

 

Rozwiązanie zadania prosimy przesyłać na adres e-mail: klub@malyksiazkomaniak.pl lub dostarczyć do Domu Kultury 502

przy ul. Gorkiego 16 do 10 września 2014 r. do godz. 16:00