wrzesień:

*  2 spotkania Art Book

* 2 Literackie spacery z Tuwimem

* 2 spotkania z serii ,,Zaczytane przedszkole”

* 2 warsztaty ,,Z książką w tle”

* Noc książkomaniaków

 

październik:

* Literacki spacer z Tuwimem

* Zaczytane przedszkole

* Warsztat ,,Z książką w tle”

* Scena otwarta książkomaniaków”

* Spotkanie autorskie

 

listopad:

* 3 warsztaty ,,Mała ojczyzna na ekslibrisie”

* konkurs na ekslibris

* Warsztat ,,Z książką w tle”

* Zaczytane przedszkole

 

grudzień:

* 2 spotkania autorskie

* Mikołajki książkomaniaka