Dziękujemy za kolejną edycję projektu!

 

Za nami siódmy rok z ,,Małym książkomaniakiem”, dziękujemy szkołom, przedszkolom, centrom zajęć pozaszkolnych, nauczycielom za cudowną współpracę, rok wypełniony spotkaniami, warsztatami, za Wasze zaangażowanie i chęć działania.

W tym roku Najlepszym Klubem Małego Książkomaniaka zostali ,,Książkopożeracze” ze Szkoły Podstawowej nr 174 w  Łodzi, którymi opiekuje się Pani Małgorzata Lesisz.

Kolejna edycja projektu – ,,VIII Mały książkomaniak” odbędzie się wiosną 2020 roku, już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do naszej akcji!