Zapraszamy na podsumowanie projektu ,,VII Mały książkomaniak”!

 

10 grudnia podsumujemy wszystkie zadania dla Klubów Małego Książkomaniaka oraz nagrodzimy najaktywniejsze Kluby. Tegoroczna edycja projektu ,,Mały książkomaniak” związana była z małą historią i małą ojczyzną. Zrealizowaliśmy spotkania autorskie, literackie spacery po Łodzi, warsztaty tworzenia ekslibrisów oraz wiele innych wydarzeń, które miały przybliżyć Książkomaniakom temat małej ojczyzny, stanowiącej źródła ich tożsamości.