Bookstar Najlepszym Klubem Małego Książkomaniaka!

 

Szóstą edycję Małego książkomaniaka wygrał Klub Bookstar ze Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi. Opiekunką Książkomaniaków jest pani Justyna Worotnicka.

Wyróżnienia specjalne zdobyły Kluby:

,,Moliki” ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi – opiekunka Klubu Aneta Misiak Taras

,,Od deski do deski” ze Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi – opiekunka Klubu Małgorzata Mirowska

,,Biedroneczki czytają książeczki” z Przedszkola Miejskiego nr 192 w Łodzi – opiekunka Klubu Anna Góraj

,,Białe Kruki”: ze Szkoły Podstawowej nr 83 w  Łodzi – opiekunka Klubu Tatiana Sidorska

,,Książkomolki z 17-stki” z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi – opiekunka Klubu Joanna Szymczyk

,,Książkopożeracze” ze Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi – opiekunka Klubu Małgorzata Lesisz

,,Czytające kotki” z Przedszkola Miejskiego nr 200 w Łodzi – opiekunka Klubu Dorota Kulik

,,Tygryski książkowe” ze Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi – opiekunka Klubu Agnieszka Kibitlewska

,,Jeżyki czytają wierszyki” z Przedszkola Miejskiego nr 14 w Łodzi – opiekunka Klubu Agnieszka Zając